Mijn praktijk Logopedie Segbroek is gevestigd in:

Wijk- en Diensten Centrum De Regenvalk
Regentesseplein 148
2562 EN Den Haag
070 205 26 60
06 14 38 98 45   

Het is een all-round praktijk waarin zowel kinderen als volwassenen behandeld worden met in principe alle logopedische stoornissen. Op verwijzing van een arts kom ik ook aan  huis.  De praktijk is rolstoeltoegankelijk.

In 1999 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie Hogeschool Rotterdam & Omstreken. Na mijn opleiding heb ik als logopediste veel gewerkt met kinderen en volwassenen. Ook heb ik ouderen behandeld in diverse Verpleeghuizen op o.a. het gebied van Afasie, ALS, Dementie, Dysarthrie, Verbale Apraxie, Niet Aangeboren Hersenletsel, slikstoornissen. Er wordt veel samengewerkt met o.a. artsen, verpleegkundigen,  dietisten, ergotherapeuten en leerkrachten.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie en aangesloten bij 2 Kwaliteitskringen. Ook sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.