Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.
Op deze pagina’s staat informatie over problemen die met taal te maken hebben.

Afasie

Taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft.
Lees meer

Taal- en spraakstoornisssen bij dementie

Bij een taalstoornis kan iemand zijn gedachten en/of ideeën niet meer omzetten in woorden, zinnen en een verhaal.
Lees meer

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.
Lees meer

Vertraagde taalontwikkeling (TOS)

Wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
Lees meer

Psychomotore retardatie

Verzamelnaam voor alle bewegingen die de psychische gesteldheid uitdrukken.
Lees meer