Verwijzing voor logopedie

Voor u een afspraak kunt maken voor een logopedisch consult heeft u (of uw kind) een verwijsbrief nodig van de behandelend arts (huisarts, tandarts, orthodontist, neuroloog etc.). Ook wanneer uw kind door consultatiebureau-arts wordt doorverwezen naar logopedie heeft u een verwijsbrief nodig.

Wanneer u niet zeker weet of u logopedische hulp nodig heeft, kunt u in overleg bij de praktijk langskomen voor een vrijblijvende kennismaking en beoordeling of logopedie nuttig is.

Eerste afspraak

Wat moet u meenemen:

  • verwijsbrief van de huisarts, of andere verwijzer
  • verzekeringspas
  • een geldig legitimatiebewijs
  • aanvullende informatie (bijvoorbeeld schoolinformatie) in overleg.

De eerste afspraak bestaat altijd uit een intake-gesprek. Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt tevens met u als cliënt of als ouder/verzorger een  behandelovereenkomst gesloten  Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling.

Logopedisch onderzoek

Wanneer het probleem duidelijk is en de achtergronden helder zijn, vindt het logopedisch onderzoek plaats. Voor dit onderzoek zijn over het algemeen meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt de frequentie van de therapie besproken. Vaak is de frequentie één keer per week, maar af en toe is een frequentie van twee keer per week noodzakelijk. Een behandeling duurt maximaal 30 minuten (in die tijd is er ook ruimte voor uw vragen en verdere uitleg) en vindt plaats in de praktijk.

Wanneer er een medische indicatie is wordt er ook aan huis behandeld.

Logopedische behandeling

Aan de hand van het behandelplan wordt de eigenlijke behandeling opgestart, die altijd na een aantal behandelingen geëvalueerd wordt om de vooruitgang vast te kunnen stellen. Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming vaak overleg plaats met school/peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind. Eventuele begeleiding vanuit school en de logopedische behandeling kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden.

Afronding

Wanneer het doel naar tevredenheid behaald is, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Het eindverslag wordt naar de verwijzer (in de meeste gevallen de huisarts) gestuurd. U krijgt een kopie voor u zelf en wanneer het om uw kind gaat ook een kopie voor school.

Belangrijk!

Wanneer u op de afgesproken dag en tijd verhinderd bent, wordt u verzocht  om deze afspraak minimaal 24 uur van te voren bij de betreffende logopedist af te zeggen. Bij ziekte graag voor 8.30 uur de afmelding doorgegeven. Dit kan telefonisch (per voicemail of sms) of per e-mail.

Te laat afgezegde  of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht.