De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Wat u zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop u de woorden uitspreekt.
Op deze pagina’s staat informatie over de problemen die met stem te maken hebben.

Astma

Ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen.
Lees meer

Hyperventilatie

Een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd.
Lees meer

Stemproblemen bij kanker

Door bijvoorbeeld strottenhoofdkanker kunnen stemproblemen ontstaan.
Lees meer

COPD

Verzamelnaam voor een aantal chronische aandoeningen van de luchtwegen.
Lees meer

Stemklachten

Stemklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem.
Lees meer

Genderdysfonie

Een stemstoornis die voorkomt bij transseksuelen.
Lees meer

Stembandverlamming

Stembandverlamming veroorzaakt problemen bij stemgeving, bij ademen en/of het slikken.
Lees meer